Tranebergs Segelsällskap, en traditionsfylld äkta båtklubb.
 

Extra avgift om 1000 kr per båt beslutad


På det extrainsatta medlemsmötet idag så tog vi beslut om en extra avgift om 1000kr per båt (max en avgift per medlem) för att täcka upp för ökade kostnader för klubben, främst elektricitet. Separat faktura kommer. Detta beslut gäller bara denna extra avgift, kommande års avgifter hanteras på sedvanligt vis på ordinarie årsmöte.

Extra arbetsdag och medlemsmöte med glögg
söndag 27/11 klockan 10.00


Kallelse till extra föreningsmöte samt inbjudan till städdag och glöggträff. På grund av ökade priser på el, tjänster och material tittar vi i styrelsen nu noga på våra samlade utgifter för att säkerställa att klubbens ekonomi räcker till. Vi kallar därför till ett extra föreningsmöte för att besluta om en tilläggsavisering. Förslag från Styrelsen: Styrelsen föreslår en tilläggsavisering om 1000 kr per båt i sällskapet. Den extra avgiften aviseras efter föreningsmötet. Efter mötet städar vi av varvsplanen efter att upptagningar och ställningsbyggen är klara. Därefter glögg och fika i klubbhuset. Välkomna!
Se film och bilder från tidigare upptagningar nedan.