Tranebergs Segelsällskap, en traditionsfylld äkta båtklubb.
 

Styrelse och övriga funktionärer

Styrelsen i TSS består av följande personer:

Pär Ahlbom
Fredrik Lange
Lisa Ek
Karin Hedlund
Joakim Rodebäck
Linus Ek
Ted Lundberg
Truls Persson
Christoffer Hellman
Svante Holmdahl

Vaggkommitté

Joakim Rodebäck
Sammankallande
Bo Grönqvist

 

Klubbmästare

TSS klubbmästare är Lasse Hermansson

Valberedning

Valberedningen består av:

Peter Hjelm Sammankallande
Lars Hermansson  
Alf Boman Suppleant  

Kontakta valberedningen

Revisorer

Magnus Gunnarsson Revisor
Petra Freymark Tell Revisor
Gustav Engström Revisorssuppleant


Dokumentet senast ändrat: 1 december, 2020