Några råd om batteriets vinterunderhåll

Laddningstillstånd
Spänning
100% 12,7 Volt
75% 12,4 Volt
50% 12,2 Volt
25% 12,0 Volt
Urladdat Lika med eller under 11,9 volt

Betrakta tabellen här ovan.

Där visas laddningstillståndet för ett 12 Volts blybatteri och den spänningen som man då mäter.

Kapacitet i batteriet


Det första som man då slås av är att det endast är 0,5 V mellan 100% laddning och 50% laddning.
Enligt expertisen ska man inte dra ur ett "vanligt" batteri som de flesta har i sina båtar till mer än halva kapaciteten d.v.s. 50%.(12,2V)
Drar man ur mera skadas batteriet om det inte ganska snart laddas upp igen.
(En annan poäng i detta är att om man har t.ex. 2st 75 Ah (Amperetimmar) batterier så kan man ju tro att man har 150 Ah till förfogande men man har egentligen bara 75 Ah att förbruka innan det är dags att ladda batterierna igen.)


Att mäta spänningen


Då inser man lätt att om man ska hålla koll på laddningstillståndet på sitt batteri så duger det inte med en vanlig analog voltmeter av den typ som brukar sitta i instrumentpanelen eftersom graderingen är väldigt grov och vi behöver mäta tiondelar av volt.
Nej , iväg till Clas Ohlsson och köp en digital voltmätare(multimeter) för 149:- så blir mätningen mera att lita på.
Och kom ihåg att mäta direkt på batterierna eller på en framdragen + och - direkt från batteripolerna.


Sulfatering..vad är det?


Halva kapaciteten var det ju eller…...... nu finns det nåt som kallas sulfatering av blybatterier.
Sulfatering är en naturlig process i batteriet när det urladdas. Blysulfat bildas och sätter sig på de negativa plattorna i batteriet och när batteriet laddas upp igen återbildas blysulfatet till bly och svavelsyra igen.…men om batteriet inte laddas upp igen ganska snart kommer blysulfaten att klumpa ihop sig och bilda större kristaller som inte löses upp igen….och följden blir att den aktiva massan i batteriet minskar och batterikapaciteten minskar i samma grad.
Ytterligare en följd av den "elaka" sulfateringen blir att vätskan i batteriet får svårare att komma åt aktiv massa i batteriet eftersom det "elaka" blysulfatet sätter sig på batteriplattornas yta.

Dags att ladda


Mycke snack om sulfatering….men i ett batteri som står oanvänt över vintern och inte underhållsladdas börjar sulfateringen redan när laddningstillståndet har sjunkit till 75% d.v.s. 12,4 Volt
Ett batteri har en viss självurladdning och det är därför viktigt att kontrollera laddningstillståndet med jämna mellanrum.
Nu är det så att självurladdningen minskar ju lägre temperaturen är….så det bästa man kan göra är att ladda batterierna fulla efter upptagningen på hösten (glöm inte att kolla syranivån) och låta dom sitta kvar i båten men med kablarna bortkopplade. (Ett fulladdat batteri fryser först vid -68 grader men ett urladdat fryser och förstörs direkt när det blir minusgrader.)
Sen kan man ta sin multimeter och med jämna mellanrum kolla att spänningen inte sjunker under 12,4 volt för då är det dags att ladda in lite ström i batterierna igen.

Laddningsaggregat


Ladda batterier…..det finns dåliga, bättre och bra batteriladdare.
Det viktiga är att man inte brassar på för mycket när man laddar. Max ström brukar anges till 0,25 gånger batterikapaciteten d.v.s. för ett 80Ah batteri blir det 20Ampere…men det är ofta på tok för kraftigt för en underhållsladdning och om man glömmer batteriladdaren på riskerar man överladdning och gasning och därmed vätskeförlust i batteriet..
Har man ett batteri som redan är delvis sulfaterat så har det ju tappat i kapacitet och tål då ännu mindre laddningsström än det gjorde som nytt.
Följden av för kraftig laddning kan bli så stor värmeutveckling i batteriet att plattorna kröker sig och orsakar kortslutning mellan två plattor och med stor sannolikhet förstörs den battericellen med kortslutning i och därmed hela batteriet.
Om man använder en enkel laddare som, även om den inte orkar prestera mer än 4- 6A, laddar med konstant spänning (normalt 14,4V) hela tiden så kommer gasning att inträffa så småningom.

Jag skulle rekommendera att man köper en intelligent laddare (t.ex. C-TEK som har en mängd olika laddare för olika typer av batterier och batterikapaciteter.)
En intelligent laddare kännetecknas av att den optimerar laddningsförloppet och när batteriet är fulladdat går ner till underhållsladdning 13,5-13,8V beroende på batterityp.
Ett alternativ som funkar ganska bra utom under den mörkaste tiden på året är att låta solpanelen underhållsladda batterierna.
Det kräver då förstås en ljus presenning så att solljuset kan tränga igenom och leverera energi.