Fyllda tankar över vintern?

 

Dieselbränsle


Från den 1 augusti 2006 blev det möjligt att blanda i upp till 5% förnybar FAME i miljöklass 1 dieselbränsle. FAME är förkortningen för fettsyrametylester som kan baseras på olika oljeväxter. Den vanligaste råvaran är rapsolja som förestras till rapsmetylester, RME.

Det finns många olika namn och produktionsmetoder på dieselbränsle.
Värt att nämna är ett dieselbränsle som heter Ecopar och som framställs på ett annat sätt. Det bränslet har inga av de nackdelar som dieselbränsle med inblandning av FAME har. Den enda nackdelen är priset som ligger ett par kronor högre än normaldiesel. Har man en segelbåt med liten förbrukning kan det vara värt det något högre priset för att undvika problem med bakterier och gegga i tanken.
Vanlig gammaldags diesel heter för övrigt Mk-1.


Biodiesel


Begreppet biodiesel används ofta för dieselbränslen med inblandning av upp till 5% FAME


Förvaring av dieselbränsle


Vissa mikroorganismer kan växa i bränslen men bara om det finns vatten i tanken. Mikroberna lever i vatten, antingen i det separata vattenskiktet i botten av tanken eller i små droppar som svävar i bränslet. Mikroberna använder kolet i bränslet som föda för tillväxt. Genom att se till att tanken är fri från vatten kan man undvika tillväxt av mikroorganismer. FAME är en produkt som är biologisk lätt nedbrytbar och därmed också lättare tillgänglig för mikroorganismer. Inblandning av FAME innebär att tanken inför vintern bör tömmas och förvaras tom. Lagringstiden för dieselbränsle med FAME bör inte vara längre än 1 år. Risken är också att FAME härsknar med tiden och bildar klumpar i tanken.

 

Kondens


Inom marina användningsområden ökar risken för kondens i tanken. En dieseltank bör därför vara utrustad med en bottenavtappning som ger möjlighet till dränering av kondensvatten

Om du har inblandning av FAME eller annan biologiskt framställd tillsats i dieselbränslet så är det bästa att tömma tanken helt inför vintern.... men det är nu inte alltid så enkelt. Kan du inte tömma tankarna så bör du toppfylla dina tankar för att så mycket som möjligt undvika kondensvatten i tankarna. När temperaturen går upp och ner runt nollan så blir det lätt kondens i tankarna. Ju större fri volym du har, ju mer kondensvatten "produceras" i tanken och har du då inblandning av biodiesel så ökar möjligheterna för bakterierna att föröka sig och så småningom bilda föroreningar i tanken som till slut sätter igen bränslefiltren.Ett tips:

Har du möjlighet att bygga om tanken så kan du installera en separat reningskrets. Den består av ett bottenuttag med kran, ett filter, en elektrisk bränslepump och ett återledningsrör till toppen av tanken. Då har du möjlighet att köra reningskretsen då och då oberoende av motorn och fånga upp skräp och vatten i tanken som annars hade gått in i motorns bränslekrets. Det är också "busenkelt" att stänga kranen och byta filtret vid behov....ingen luftning. Vill du lyxa till det ordentligt så installerar du också ett magnetfilter i samma krets. Magnetfiltret "dödar" bakterierna genom att spräcka cellmebranen. Se till att installerar en "indikeringslampa" som lyser när reningskretsen är igång, så att du inte glömmer att stänga av den.

Kostnad?
Bränslefilterhus med vattenavskiljare och filter ca 1000:-
Magnetfilter ca 1500:-
Elektrisk bränslepump ca 1000:-
Jobbet....där är det tankjobbet som kostar.....om du inte redan har ett bottenuttag förstås...