Tranebergs Segelsällskap, en traditionsfylld äkta båtklubb.
 

Styrelse och övriga funktionärer

Styrelsen i TSS består av följande personer:

Pär Ahlbom
Fredrik Lange
Wolfgang Johansson
Ulrika Ström
Joakim Rodebäck
Linus Ek
Thomas Larsson
Truls Persson
Johan Hård
Tobias Eklund

Varvschef
08-702 15 62

Skicka meddelande till Linus

Suppleant
& Webbansvarig

Skicka meddelande till Johan

Vaggkommitté

Thomas Larsson
Ledamot
Bo Grönqvist

 

Klubbmästare

TSS klubbmästare är Håkan och Marianne Blyberg 08-752 96 87

Valberedning

Valberedningen består av:

Peter Hjelm Sammankallande
Lars Hermansson  
Hans-Erik Hägg  

Kontakta valberedningen

Revisorer

Magnus Gunnarsson Revisor
Nils Pahlbäck Revisor
Lennart Rohdén Revisorssuppleant


Dokumentet senast \E4ndrat: 21 augusti, 2016