Upptagningsinformation för dig som är ny i klubben........
och för dig som glömt bort vad som gäller.

upptagningslistorna som sitter i klubbhuset antecknar du dig för vilket upptagningsdatum som önskas. Går du upp sent i höst så gäller tidig sjösättning på våren. Kolla med dina kompisar på samma ränna så att ni undviker trassel och flyttningar av båtar.

Vi startar alltid klockan 08.00 med upprop !
Kommer du försent är det inte säkert att din båt
kommer ur sjön den dagen.

Leta, i god tid, fram och ta med giltigt försäkringsbesked! Visas upp för de som är ansvariga för upptagningen. Se till att allt är klart för upptagning.

Under upptagningen hjälps alla åt tills sista båt kommit upp och vi lastat in alla verktyg, skridskor etc i maskinrummet. Sedan kan du pyssla med din egen båt.

Du som ligger i skjul bör gå upp första sjösättningen och senast andra!

Du ska förbereda din båt och vagga så att upptagningen går så smidigt som möjligt, t.ex. du ska ha ett märke på båten så vi vet vara främre babordsstöttan ska vara i längsriktningen när vi drar upp båten, det är också bra om du kan ordna så att vi vet att båten ligger rätt i mitten på vaggan.
Vaggan ska vara märkt med för och akter så att den vänds åt rätt håll när vi lastar på den på slipvagnen.
Du ansvarar för att pallningsklossar finns till din båt:
8st 45x70/95mm och 4st 75x75mm
. Pallklossarnas längd ska vara 25cm. Pallklossarna får inte vara ihopskruvade.

Hur vi lyfter båtar (Instruktion)

Har du fått anmärkningar vid vaggbesiktningen så ska du, om det är tekniskt möjligt, göra de åtgärder som du blivit ålagd.

Se till att din vagga är i gott skick. Är du tveksam om skicket kontakta någon i styrelsen.

Om din vagga har hjul,se till att de rullar lätt.

Inför första upptagningen ska alla vaggor vara tömda på presenningar, täckställning, stegar, etc.
så att vi orkar flytta på din vagga om det blir nödvändigt.

Har du inte sommarplats på TSS får du ligga i hamnen, i mån av plats,1 vecka innan upptagningen för avmastning etc. Du kan få ligga längre men då måste du först komma överens med Hamnkaptenen. Dessutom kommer en avgift på 250:-/vecka att tas ut i förskott.

Vi som kör spelet vore tacksamma om föräldrarna ser till att alla barn håller sig minst 20 m från alla båtar som är i rörelse vid upptagningen.

Försök låta bli att köra ner med bilen under upptagningarna. Parkera utanför och kör ner när båtarna gått upp.

Och för din egen skull:
Använd arbetshandskar och om du har,gärna skor med stålhätta när du jobbar i sjösättningslaget !......
Vaggorna är tunga och det gör riktigt ont att få händer eller fötter emellan.......

Varvschefen har, inför varje vintersäsong, gjort i ordning nya inplastade lappar, med namn och telefonnummer, som finns i klubbhuset.
Lapparna ska fästas vid vaggan så att de syns även när båttäckningen är på.
De gamla lapparna kan med fördel användas för att märka din mast och bom i mastskjulet.
(Alla master och bommar ska vara märkta med namn och telefonnummer när de ligger för vinterförvaring)

 

Utdrag ur Hamn-och Varvsreglementet


§2.4 UPPTAGNING

-Anmälan till upptagning görs på listor uppsatta i klubbhuset.

-Turordning vid upptagning bestäms av varvschef i samråd med båtägare.

-Båtägaren skall möta upp vid fastställd tid på upptagningsdagen samt deltaga i arbetet tills samtliga båtar kommit upp.

-Båtägaren skall visa upp giltigt försäkringsbesked på båten innan upptagning påbörjas.

-Innan upptagning påbörjas skall vagga, pallning etc vara på plats och i gott skick. Vid tveksamhet om materielens skick kontakta någon i styrelsen. Om materielen befinns vara i undermåligt skick uppskjutes upptagningen av båten tills materielen är åtgärdad.

-Du får ligga vid varvets bryggor högst en vecka före avtalad upptagningsdag.
Du kan få komma tidigare efter godkännande av hamnkaptenen mot fastställd avgift per vecka.

-Upptagning äger rum med början i september och fortsätter under oktober månad med sammanlagt 8 upptagningsdagar.

-Under uppläggningstiden skall varje båtplats hållas städad. Skräp får endast läggas i container.

§2.5 MASTSKJULET

-Endast master och bommar får förvaras i mastskjulet. Löpande och stående rigg samt spridare m.m. skall bortmonteras innan masten läggs in i mastskjulet.

-Endast båtens ordinarie mast(er) och bommar får förvaras i mastskjulet. Reserv och "extra"master/bommar får ej förvaras i mastskjulet.

-Mast och bom skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer.

-Bommar placeras om möjligt på bjälkarna under taket.

-Ingen målning av master och bommar får ske i mastskjulet.