Sjösättningsinformation för dig som är ny i klubben........
och för dig som glömt bort vad som gäller.

sjösättningslistorna som sitter i klubbhuset antecknar du dig för vilket sjösättningsdatum som önskas. Har du gått upp sent i höstas så gäller tidig sjösättning nu i vår. Kolla med dina kompisar på samma ränna så att ni undviker trassel och flyttningar av båtar.
Telefonnummer och placering av båtarna hittar du på listan i klubbhuset och varje båt har också en märklapp där du hittar namn och telefonnummer till båtägaren.

Sen upptagning i höstas betyder tidig sjösättning nu i vår! Ligger du ivägen för sjösättning efter l:a maj kostar det 500:-.

Vi startar alltid klockan 08.00 med upprop !
Kommer du försent är det inte säkert att din båt
kommer i sjön den dagen.

Leta, i god tid, fram och ta med giltigt försäkringsbesked! Visas upp för de som är ansvariga för sjösättningen. Se till att allt är klart för sjösättning. Täckningen måste du ha rivit tidigare.

Se till att du har ett märke på båten som visar var främre babordsstöttan ska vara vid upptagningen i höst. Har du fått anmärkningar vid vaggbesiktningen så ska du, om det är tekniskt möjligt, göra de åtgärder som du blivit ålagd.

Under sjösättningen hjälps alla åt tills sista båt gått i och vi lastat in alla verktyg, skridskor etc i maskinrummet. Sedan kan du pyssla med din egen båt.

Du som ligger framför skjul bör gå i första sjösättningen och senast andra!

Samla ihop ditt material från täckningen och lägg det så att det inte hindrar sjösättningarna efter dig, Täckningen får INTE läggas i vaggan förrän samtliga sjösättningar är klara och alla vaggor är på plats. Vi orkar bara inte lyfta din vagga med täckmaterialet i

Försök att få så många som möjligt på rännan att gå i på samma gång.
Flyttning av båt efter l:a maj kostar 500:-.
Extra sjösättning kostar 400:- + att någon av styrelsen godkänd måste köra spelet. Inga undantag från denna regel.

Har du inte sommarplats på TSS får du ligga i hamnen, i mån av plats,1 vecka för påmastning etc. Sen måste du flytta på dig. Du kan få ligga längre men då måste du först komma överens med Hamnkaptenen. Dessutom kommer en avgift på 250:-/vecka att tas ut i förskott.

Vi som kör spelet vore tacksamma om föräldrarna ser till att alla barn håller sig minst 20 m från alla båtar som är i rörelse vid sjösättningen.

Försök låta bli att köra ner med bilen under sjösättningarna. Parkera utanför och kör ner när båtarna gått i.

TSS har bara 1 katastrofpump!!! Om du vet med dig att din båt kommer att ta in vatten måste du skaffa dig en egen pump!

Och för din egen skull:
Använd arbetshandskar och om du har,gärna skor med stålhätta när du jobbar i sjösättningslaget !......
Vaggorna är tunga och det gör riktigt ont att få händer eller fötter emellan.......

Utdrag ur hamn och varvsordningen:

SJÖSÄTTNING

HAMNPLATS

FÖRTÖJNINGAR