Tranebergs Segelsällskap, en traditionsfylld äkta båtklubb.
 

Segeltävling Ulvsundasjön 9:e September 2017

Seglingsföreskrifter

  1. Regler Seglingen genomförs enligt kappseglingsreglerna 2013-2016 och respektive klassregler samt dess seglingsföreskrifter.
  Handikapp enligt SRS (tidigare LYS). Om spinnaker ska användas eller inte ska anmälas före start.

  2. Eventuella ändringar meddelas vid skepparmötet lördag kl 11.00.

  3. Startsignaler.

 • Inga flaggor, enbart ljudsignaler. Första start 12.00. GPS-tid gäller även om signal uteblir
 • Varningssignal 5 min före första start.
 • Förberedelsesignal 4 min före Ljudsignal 1 min före Individuell start efter omvänt handikapp.
 • Starttid meddelas vid anmälan. Först i mål vinner.
 • Om beräknad målgångstid avviker med mer än 10 % från uppskattad så beräknas tiden utifrån seglad tid.

  4. Bana - Startlinje utanför TSS hamn.

 • A - Start österut mellan gula bojar.
 • B - gul stor boj.
 • C - Grön prick.
 • D - gul stor boj.
 • Banalternativ 1: A-B-C-D-B-C-D-B-C-A Ca 5,7 M
 • Banalternativ 2: A-C-B-D-C-B-D-C-B-A Ca 5,7 M
 • Banalternativ 3: A-B-C-D-B-C-A Ca 3,8 M
 • Banalternativ 4: A-C-B-D-C-B-A Ca 3,8 M Mållinje samma som startlinjen västerut.
 • Banskiss se baksidan.

  5. Maxtid. Båt som ej gått i mål kl 16.00 anses ha utgått.

  6. Prisutdelning sker så snart som möjligt efter att sista båt gått i mål.

  7. Segling sker på eget ansvar och under gentlemannamässiga former.