Tranebergs Segelsällskap, en traditionsfylld äkta båtklubb.
 

Dagboksanteckningar från f.d. hamnkapten'


2013

1jan 18feb 23feb 21 mars 26mars

Tisdag

JAN
1

Nytt år och snön smälter just nu bort igen. Var nere på varvet en sväng .... allt var väl, snön har försvunnit från båttäckningarna. Vattentäckt is i hamnen. Vattnet har sjunkit nån decimeter.

 Tisdag

FEB
18

Valda delar av pensionärsligan(Bosse, Jörgen och målarLasse) gjorde idag ett gediget dagsverke när man reparerade två bryggstolpar som hade ruttnat i översta delen. Reparationen utfördes sålunda: Den ruttna delen av stolpen kapades bort och ett järnrör träddes över stolpen och fixerades med gängstång till resten av stolpen och till bryggbalkarna. Inuti röret längst ner i vattnet tätades mellan röret och stolpen. Betong hälldes i mellanrummet ovanpå tätningen och fick härda en timme under fikarasten. Sedan fylldes röret med betong. Efter en stunds härdning drogs bryggbalkarna fast i röret. Och sen var dagen slut.......

Jörgen tätar runt stolpen

Den gamla avkapade bryggstolpen stående på isen till vänster
något rutten

Lasse och Jörgen...glada efter dagens jobb

 
Tisdag

FEB
23

Vinterns arbetsdag lördagen den 23 feb 2013

Ca 35 medlemmar hade hörsammat kallelsen och infann sig till en dag med nästan vindstilla och lätt solsken över isen.


Dagens uppdrag var att reparera bryggor....dels slipbryggan som hade två dåliga bryggstolpar som hade som resultat att bryggan hade sjunkit en halv decimeter och dels en bryggbit vid mastkranen som hade en riktigt dålig träbalk.

Snickarboa fick en välbehövlig städning och hyllor för burkar sattes upp så att vi slipper burkar på golv och arbetsbänkar.
Konsoler sattes upp som lagringsplats för ribbor och liknande.

Vi fällde också några träd som lutade betänkligt och som visade sig vara ruttna i kärnan.

Alla jobbade på och allt gick som vanligt bra tack vare våra händiga medlemmar.

Mera bilder här

Torsdag

Mar
21

Nu har det varit årsmöte. Kassören och Hamnkaptenen drog sig tillbaka för att släppa fram yngre förmågor.
Nya kassören heter Matilda Göransson och är uppvuxen i klubben.
Nye hamnkaptenen heter Joakim Rodebäck och är också uppvuxen i klubben och är en av våra främsta kappseglare.

Matilda Joakim

 

Förslaget till avgiftshöjning godkändes, d.v.s. en grundavgift för hamnliggare och varvsliggare på resp. 100kr och 200kr.

Tisdag

Mar
26

Idag jobbade några ur pensionärsgänget med att reparera en av bryggorna vid lilla slipen.
F.d. hamnkaptenen hade häromdagen upptäckt att en av bryggorna var på väg att kapsejsa. Och då var det lika bra att reparera den medan det fanns is kvar att gå på.

Längst tid tog det att få loss en jä-la plåt som satt fast i isen. Vi fick hugga is i en timme...
Deltagare i arbetslaget var:Håkan, målarLasse, Jörgen och Bosse

Klicka på bilden för att se några fler bilder

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentet senast ändrat: 19 mars, 2015