Här är några bilder som visar olika sätt att konstruera en styrning och ett stopp så att båten hamnar på rätt ställe i vaggan vid upptagningen.

Det är kortkölade båtar som behöver ett stopp för kölen och det gör upptagningen mycket enklare eftersom man kan dra eller köra båten mot stoppet och man behöver då inte passa in båten i längsled mot märket eftersom det blir automatiskt rätt när båten går mot stoppet.

  Detta är en styrning med stopp som inte behöver någon "nedre" styrning av kölen.
Förutsättningen är att båten hålls rak i långskeppsriktningen när båten börjar bottna i vaggan.
Aluminiumrör är lite för veka för att passa bra i denna tillämpning, bättre hade varit stålrör.
För att förbättra ytterligare kan en styrning anbringas som styr nederdelen av kölen till rätt ställe.
För djupgående väldigt bukiga båtar som har problem med att komma i vaggan vid lågvatten måste oftast en av akterstöttorna sänkas vid upptagningen. Då är det viktigt att en styrning för kölens nedersta del anbringas så att inte båten hamnar vriden i längsriktningen i vaggan.
  Här är en variant där kölen styrs ned av två plankor och stoppet är för att komma rätt i längsled.
  Här är ytterligare en variant med stopp och styrning både i kölens framkant och på kölsidorna
  Ytterligare en variant av styrning och stopp
  Ytterligare en variant av styrning och stopp...den här konstruktionen har en liten nackdel...det finns en liten risk att kölen kan hamna uppe på de längsgående plankorna om man är oförsiktig
  Ytterligare en variant av styrning och stopp...här har man kommit ifrån problemet med att hamna uppe på brädorna eftersom de är högt placerade i både akter och för.
  För långkölade båtar gäller det att styra ned kölen i mitten av vaggan och i denna variant har man lagt in kilar för att styra kölen exakt (lilla infällda bilden)
I längsled är det i allmänhet svårt att ordna ett vettigt stopp så där gäller det att hålla båtens märke ens med vaggans främre babordsstötta.