Här är en bruksanvisning och förklaring till de olika momenten när vi tar upp båtarna i TSS.
Sjösättningen går förstås till i omvänd ordning

Skridskor

Skridskon består av ett järnhus som innehåller ett rullager som ska löpa på rännornas järnräls.
På de vaggor som inte har hjul, placeras fyra skridskor under vaggan. Piggen som finns på skridskon ska passas in i ett uttag och skall vändas åt det håll som blir färdriktningen när båten ligger i vaggan. Detta är viktigt för att skridskon ska styras ordentligt och inte kunna ”nypa” mot rälsen.
 
   


Skridskon säkras med en kätting till vaggan. Kättingen måste spännas upp ordentligt för
att inte komma i beknip under förflyttningen av vaggan och båten.


Stopp för slipvagnen

  Stoppet läggs på plats på upptagnings-/sjösättningsledarens order.
Detta är ett av de allra viktigaste momenten. I alla lägen, när något
skall göras på eller med slipvagnen, måste den ovillkorligen säkras med ett stopp. Annars kan en mycket allvarlig olycka inträffa.
Det bör alltid finnas en ”Stoppansvarig” som känner speciellt ansvar för att stoppet läggs på plats.Skarvstycken

  Skarvstyckena passas in.
Nu passar man in skarvstycken av räls så att en samman-
hängande räls från rännan upp på slipvagnen uppstår.


  Vaggan rullas upp på slipvagnen
Därefter tas skarvstyckena bort. Och placeras på rännans räls på den plats där de passar in. Annars är ju inprovningsarbetet förgävesFastspänning av vaggan på slipvagnen

  På slipvagnen finns fyra anordningar för fastspänning av båtvaggan på slipvagnen. Anordningen består av
en kätting som fästs i ett hack på ena sidan och en spännskruv på andra sidan. Proceduren är sålunda:
Skruven skruvas ut så långt det går, kättingen lyfts för att dra upp spännskruven, dras över vaggans balk och lämplig kättinglänk passas in i hacket på andra sidan.
Spännskruven dras åt för att hålla kvar vaggan på slipvagnen.
Vid upptagningen när vaggan är tom dras spännskruvarna hårdare eftersom när båten landar i vaggan böjs balkarna ner något och dragkraften på kättingarna minskar.
I det motsatta fallet d.v.s. vid sjösättningen när båten står i vaggan på slipvagnen dras inte spännskruvarna med full kraft eftersom de blir svåra att lossa då båtens tryck lättar från balkarna och kättingarna då spänns hårdare.  Det är dessa fyra anordningar som
håller kvar vaggan och båten på vagnen och det är mycket viktigt att detta görs ordentligt för att undvika olyckor.Slipvagnen går ner i sjön  Hjälp slipvagnen glida ner i sjön
När slipvagnen inte är belastad av en båt, räcker inte farten för att vagnen självmant skall rulla ner i vattnet.
Därför måste vagnen hjälpas ner i vattnet genom att man lyfter och drar i wiren och på så sätt minskar friktionen. Använd handskar för att inte skada händerna,Båten passas in i vaggan


  När slipvagn och vagga kommit tillräckligt långt ner längs undervattensrälsen kan båten köras in över vaggan.
För att veta hur långt under vattnet som vaggan ska ner är det bra om det finns någon ståndare på vaggan med ett märke som visar var vattenytan ska vara  Båten riktas in.
Stolparna används för att visa vaggans framkant
  Båten riktas in i sida
En person står mitt i rälsen och ser båten från denna vinkel.
Det är då lätt att kommendera hur båten ska placeras i sida i vaggan.
I längsled placeras båten med hjälp av ett märke på båten som visar var den främre babords vaggstöttan ska vara när båten bottnar i vaggan.Uppdragning av båten

  Vagnens stolpar används så här:
Man ligger ner stadigt och håller tag när vaggvagnen dras upp, så att båten följer med vagnen upp. När båten bottnar i vaggan kan man släppa.
  Här har båten just bottnat i vaggan.
De ombordvarande har släppt stolparna och gör sig beredda att hoppa ner på bryggan innan båten har hunnit för långt upp.

Det är inte tillåtet att vara i båten när den har kommit upp ur vattnet och är på väg upp på land.
  Folket hoppar av båten
Det är inte tillåtet att följa med båten upp också av försäkringsskäl
  Nu kan man inspektera hur båten har kommit på plats i vagganTvättning av båtbotten


  Tvätt av båtbotten med högtryckstvätt.

Alla hjälper till med borstar så blir det färdigt fortare.


Stopp för slipvagnen


  Stoppet läggs på plats.
Den som ansvarar för stoppet lägger in det bakom slipvagnens hjul.
Om detta inte sker, eller om stoppet lossnar befinner sig alla nedanför slipvagnen i livsfara.
Skarvjärn


  Skarvjärnen läggs in mellan rännans räls och slipvagnen.

   Skarvjärnen säkras på plats med spik.

Om så inte sker, kan skarvjärnet lossna och båten välta när den rullas in i rännan  Kättingarna lossas
Detta gäller endast de kedjor som håller fast vaggan på slipvagnen.
Skridskornas kedjor skall vara kvar tills skridskon tas bort.  Fästöglorna måste vikas ned annars finns det risk att vaggan tvärstannar när vaggan rullas av slipvagnenBåten rullas in på rännan och in på sin plats.
Därefter återstår att lyfta vaggan med domkraft för att ta bort skridskorna Skridskorna ersätts med pallklossar för att göra det möjligt att lyfta vaggan vid sjösättning.

Den här bilden är tyvärr ett exempel på hur man inte ska förfara vid förflyttning av båten.
Personen närmast kameran drar i vaggan och kan om oturen är framme halka och
komma i kläm under vaggan.
Så regeln är:
Skjut på vaggan eller båten, dra inte!

.

  Nästa båt körs fram
medan inpassning av skarvstycken för räls och fixering av vaggan på slipvagnen pågår.Obligatorisk märkning

  Obligatorisk märkning på båt
Vaggans främre babordsstötta måste vara markerad på båten
att det är lätt att se hur båten ska placeras i längsled i vaggan.Obligatorisk märkning på vagga
Ordet ”AKTER” skall stå tydligt på vaggans bakände.
Ägarens namn och telnr skall synas tydligt på vaggan så att man kan larma under
vinterperioden om något skulle inträffa med båt, vagga eller täckning.