Bilder frånTSS-dagen lördag 8 september 2012

Sol och bra med vind. 8 båtar ställde upp i kappseglingen som i år gick på kortbana i Ulvsundasjön.
Vinnare blev Lasse Hermansson med sonen Joakim

Kappseglingsresultatet.

Efter kappsegling och prisutdelning vidtog 5-kamp .

Skaldjur med tillbehör och sång avnjöts därefter i klubbhuset ....