Några bilder av äldre datum

 
Här ovan ses Kurt Tallman, en av grundarna och länge ordförande i TSS
 

Och här är Ivar Bergman, hamnkapten i många år
när hamnen låg nere vid Tranebergsbron

 

 

Erik Svendsen varvschef och mannen som grejade det mesta.
Bar dock basker i stället för båtmössa.
Bilden är av senare datum.(början på 80-talet)

 

    Kurt Tallman med sin cykel. Det var på den tiden när bara några få ägde en bil och cykeln var ett vanligt och konditionsbefrämjande fortskaffningsmedel.Lägg också märke till att de flesta båt"gubbar" bar båtmössa eller vegamössa.  
 
Här är det vårrustning i mitten på femtiotalet
 

Här står båten upp-pallad på själva sliprälsen.

 

 

En miljöbild från gamla hamnen

 

 

 
Sjösättning i mitten på femtiotalet.
Då fanns inte plåtskjulen ännu.
Den jättestora gamla eken som stod utanför grinden
skymtar i bildens vänsterkant.
 
En höstutflykt med kräftskiva 1954.
Glada miner och båtmössor.
 

En utflykt i Mälaren 1955.
Kan det vara Jungfruholmarna?