Formulär för ansökan om hamnplats/Varvsplats i Tranebergs Segelsällskap

Hamnplats/Varvsplats

Ärendet
gäller: 

För att söka hamnplats och/eller varvsplats ska du ha betalat medlemsavgiften.

Du måste också säkerställa att du har en ej biocidinnehållande båtbottenfärg för att få ha en hemmahamn i mälaren. Genom att ansöka om plats här har du säkerställt att du följer gällande regelverk

Max vikt för upptagning på varvet är 6 ton och djupgåendet för upptagning på varvet är begränsat till max 1,85 meter och bredden max 3,5 meter


Personuppgifter

Personuppgifter:

Namn:

Adress:

Postnr:
Ort:
Födelsedatum:
Tfn hem:
Tfn arb:
Tfn mob:
E-post:

 

Båtuppgifter

Min egen båt:

Båtnamn: Modellbeteckning:
 Båttyp:
Segelbåt: Motorbåt: Motorseglare: Jolle: Roddbåt: Kajak/Kanot
Längd i meter: Bredd i meter: Djupgående i meter:
Vikt i kg: Material: Reg.nr:
Försäkringbolag: Försäkringsnummer:

Övriga upplysningar: