Bilder från bryggjobbet

Här lastas stenarna om från trailern till lastbilen för vidare transport in till TSS område

6 stenar á 1 ton styck på slipvagnen

Kvällsjobb med pålastning av nya stenar på slipvagnen

Förtöjningarna schacklas fast innan stenarna går i sjön.

Stenarna hissas med flotten

Här kommer flotten med stenen

Tampen dras under bryggan med hjälp av slangen.

Dags att sänka stenen.

Dom gamla förtöjningarna har gått iland för gott.......

Ett slitet schackel...inte många millimeter kvar...