Söndagen den 14 mars var det dags för vinterns arbetsdag.

På dagordningen stod främst underhåll av bryggor.
Ett 40-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och infunnit sig, redo för hårt arbete.

3 huvuduppgifter skulle utföras:

-Vi skulle byta träskoningen på en av bryggpontonerna.
-Mastkranens underlag skulle kollas och ev. förstärkas.
-Slipbryggans yttersta del skulle repareras.

Solen sken,verktyg, material och arbetsglädje fanns till hands, med andra ord, förutsättningarna var perfekta.

Och bra blev det också när vi var klara......

 

Byte av bryggskoning


Mastkranens fundament förstärks


Slipbryggan repareras

Mat och fikarast