Bilder från arbetsdagen 13 september 2009

Ett 60 tal medlemmar deltog i arbetsdagen. Huvuduppgiften förutom ogräs- och slybekämpning
var att konvertera ränna 4 till en äkta betongränna.

Bojutläggning och nedgrävning av fundament för utbyggnad av mastskjulet stod också på programmet

Utsättning för upplinjeringen av ränna 4.

En stor hög med grus avsedd för grundläggningen under betongen

Tillkapning av rullar för att förflytta den stora betongbalken på "vikingavis"

Även den gamla traktorn kom till användning

Baxning av betongbalk

Här har betongelementen börjat vändas...och pekning pågår

Blire rakt nu måntro.....

Full rulle på röjningen

Även de minsta slet hårt....

Mycke ogräs ere.....

Att det är så roligt att rensa ogräs......

Lieslipning.....inte helt enkelt...

Fundament till utbyggnad av mastskjulet

Bojekan görs klar användning

Verktyg för boj-jobbet

Bogsering baklänges

Ny boj och bojsten läggs på plats

Teamwork

Nya bojen på plats och den gamla vevas upp med bojsten och allt

Monster från djupet