Bilder från 5-kampen på Norrgårdsön den 23 juli 2011

Återigen avhölls 5-kampen på VBS klubbholme Norrgårdsön med ett 20-tal deltagare från TSS och VBS.
Solen tittade fram då och då
och förgyllde dagen.
Vi vuxna fick se oss slagna av den nya generationen.....

Blybergarna fick den tveksamma äran att ha kammat hem vandringspriset "Reklamklockan"