Bilder från 5-kampen på Norrgårdsön den 17 juli 2010

VBS klubbholme Norrgårdsön i Lådnaområdet utgjorde åter arena för den traditionella femkampen
Deltagare från TSS och VBS gav sig in i den prestigefyllda kampen om priserna.