Bilder från 5-kampen på Norrgårdsön den 18 juli 2009

Även i år avhölls den prestigefyllda 5-kampen på VBS klubbholme Norrgårdsön i Lådnaområdet
18 tävlande med deltagare från TSS och VBS gav sig in i den stenhårda kampen om priserna.

Berth belade storstilat första platsen med Rolle, Bosse och Maria tätt efter.
Vandringspriset, den numera "pimpade" klockan, som tyvärr glömdes hemma i stan, erövrades av släkten Hilding
som nu får vårda den ömt till nästa år.