Bilder från femkampen den 21 juli 2007 en solig dag på Värmdö Båtsällskaps klubbholme på Norrgårdsön i Lådnaarkipelagen.

5-kampsdagen den 21 juli inleddes med sjörök över vattnet och +10 i luften.
Men det var klockan 04:15. Vid 8-draget hade solen hunnit värma luften till behagliga 20 grader. Uppladdningen inför tävlingen pågick på mångahanda sätt. Några tog skogspromenader, andra föredrog att stretcha i kojen.....
Silllunchen som vi gemensamt intog vid borden på berget byggde givetvis upp både kroppen och självförtroendet. Och vi sjöng också några kampvisor som, konstigt nog, handlade om etanol....
Tävlingen hade denna gång 20 tävlande.
Första grenen i tävlingen var pistolskytte och alla klarade sig utan allvarliga skador.
Nästa gren var en golftävling d.v.s. kast med golfboll i syfte att träffa insidan av ett upprörande litet papprör.
Sen vidtog ringkastning runt en liten, av Håkan kretad, skogspinne.
Pilbågsskyttet visade upp ett antal olika stilar och där lyckades vi också alla klara oss utan skador, Jimmys grill höll på att få en buckla men pilen missade med en hårsmån.
Sista grenen var kubbvältning, en gren som såg lätt ut men visade sig vara svårare än väntat.
Marianne som skötte bokföringen hade snart räknat ut slutresultatet och det visade sig att jag, Bosse Grönqvist, till min stora förvåning, hade vunnit hela tävlingen.
Lasse och Eva hade erövrat vandringspriset, den fina reklamklockan, och såg fram mot ett år med rättvisande tid.
Snart var prisbordet tomt och vi kunde nu alla vila upp oss.........


Tävlingarna inledes med en stärkande silllunch

Uppladdning pågår

Och tävlingarna är i gång med luftpistolskytte

Stilstudier av skyttarna

Träffbilden efter skyttet

Nästa gren: golfbollar i röret

Koncentration

Koncentration 2

Ringkastning runt en skogspinne...lägg märke till de intresserade åskådarna

Pilbågsskytte

Instruktören visar det rätta greppet

En van skytt lägger an

Kubbvältning ...svårare än det ser ut

Pinnen i luften!!

Prisbordet inspekteras

Bosse visar upp sitt 1:a pris

2:a pristagarna Josefsson,Blyberg och Hjelm

Alla får pris i denna tävling

Vandringspriset, den fina klockan, visas upp av en stolt pristagare

Tävlingen är avslutad och prisbordet nästan rensat